12 Mart 2015 Perşembe

Ginkgo Shoulderette Shawl açıklaması


kart işaret açıklamaları:

1.düz sırada düz,ters sırada ters
2.düz sırada ters ters sırada düz
2 ilmiği birlikte duz orun
iki ilmiği birlikte ters örün
sola kes(düzden)
2 ilmeği ters örecekmiş gibi boş al sonra ikisini ters ör
3 lü kes
1 dola

malzemeler:
4 nolu şiş ve 300 mt yün

7 ilmek başlanıcak. 
1.sıra: 2 düz, 1dola,1düz,1dola,1DÜZ,1dola,1düz,1dola,2düz(7 ilmek)
2.sıra:2 düz,sondaki 2 düz ilmeğe kadar ters 
3.sıra ve 76.sıra: 1. ve 2. sıranın tekrarı örülecek.ilmek sayısı 
159 ilmek olana kadar.
(yani 2düz,1 dola,77 düz,1dola,1DÜZ,1dola,77düz,1dola,2düz=159 ilmek)
1 DÜZ: orta ilmekajurlu model:
1.SIRA:2 düz,1dola,2ters*1düz,1dola,sağa kes,10düz,2ters* 
1dola,1DÜZ,1dola,2ters
*10düz,solakes,1dola,1düz,2ters*1dola,2düz
2.SIRA:2düz,1ters,2düz,*1dola,2ters,solakes,9ters,2düz*1ters,1TERS,
1ters,2düz*9ters,sağakes,2ters,1dola,2düz*1ters,2düz
3.SIRA:2düz,1dola,1düz,2ters*2düz,1dola,1düz,sağakes,8düz,2ters*
1düz,1dola,1DÜZ,1dola,1düz, 2ters
*8düz,solakes,1düz,1dola,2düz,2ters* 1düz,1dola,2düz.
4.sıra:2düz, 2ters*2düz,1ters,1dola,3ters,sağa kes,7ters*2düz,2ters,1DÜZ,2ters,*
2düz,7 ters,sola kes,3ters,1dola,1ters*2düz,2ters,2düz
5.sıra:2düz,1dola,2düz,2ters,*3üdz,1dola,2düz,sağakes,6düz,2ters*
2düz,1dola,1DÜZ,1dola,2düz
,2ters,*6düz,solakes,2düz,1dola,3düa,2ters*2düz,1dola,2düz
6.sıra:2düz,3ters, *2düz,2ters,1dola,4ters,sağakes,5ters* 2düz,3ters, 1DÜZ, 3ters
 *2düz,5ters,solakes,4ters,1dola,2ters* 2düz,3ters,2düz

7.sıra:2düz,1dola,3düz,2ters*4düz,1dola,3düz,sağakes,4düz,2ters*
3düz,1dola,1DÜZ,1dola,3düz,2ters*4düz,solakes,3düz,1dola,4düz,2ters*3düz,1dola,2düz
8.sıra:2düz,4ters*2düz,3ters,1dola,5ters,sağakes,3ters*2düz,4ters,1DÜZ,4ters,*
2düz,3ters,solakes,5ters,1dola,3ters*2düz,4ters,2düz
9.sıra:2düz,1dola,4düz,2ters*10düz,solakes,1dola,1düa,2ters*
4düz,1dola,1DÜZ,1dola,4düz,2ters
*1düz,1dola,sağakes,10düz,2ters*4düz,1dola,2düz
10.sıra:2düz,5ters*2düz,9ters,solakes,2ters,1dola*2düz,5ters,1DÜZ,5ters
*2düz,1dola,2ters,sağakes,9ters*2düz,5ters,2düz 
11.sıra:2düz,1dola,5düz,2ters*8düz,sola kes,1düz,1dola,2düz,2ters*
5düz,1dola,1DÜZ,1dola,5düz,2ters,*2düz,1dola,1düz,sağa kes,8 düz,2ters
*5düz,1dola,2düz
12.sıra:2düz,6ters,*2düz,7ters,sola kes,3ters,1dola,1ters*2düz,6ters,1TERS,6ters
*2düz,1ters,1dola,3ters,sağa kes,7 ters*2 düz,6 ters,2düz
13.sıra:2düz,1dola,6düz,2ters*6düz,sola kes,2düz,1dola,3düz,2ters*6düz,1dola,1DÜZ,1dola,6düz,2ters
*3düz,1dola,2düz,sağa kes,6düz,2ters*6düz,1dolz,2düz
14.sıra:2düz,7ters*2düz,5ters,sola kes,4ters,1dola,2ters*2düz,7ters,1TERS,7ters,*2düz,2ters,1dola,4ters,
sağa kes,5ters
*2düz,7ters,2düz
15.sıra:2düz,1dola,7düz,2ters*4düz,sola kes,3düz,1 dola,4düz,2ters*7düz,1dola,1DÜZ,1dola,7düz,2ters
*4düz,1dola,3düz,sağa kes,4düz,2ters*
7düz,1dola,2düz
16.sıra:2düz,8ters,*2düz,3ters,sola kes,5ters,1dola,3ters*2düz,8ters,1TERS,8ters*2düz,3ters,1dola,5ters,sağa kes,3ters
*2düz,8ters,2düz
17.sıra:2düz,1dola,8düz,2ters*1düz,1dola,sağa kes,10 düz,2ters
*1düz,1dola,sağa kes,5düz,1dola,1DÜZ,1dola,5düz,sola kes,1dola,1düz,2ters*
10düz,sola kes,1dola,1düz,2ters*8düz,1dola,2düz
18.sıra:2düz,9ters*2düz,1dola,2düz,sağakes,9ters*2düz,1dola,2ters,sağa kes,5ters,1TERS,
5ters,sola kes,2ters,1dola
*2düz,9ters,sola kes,2düz,1dola*2düz,9ters,2düz
19.sıra:2düz,1dola,9düz,2ters*2düz,1dola,1düz,sağa kes,8düz,2ters*2düz,1dola,
1düz,sağa kes,
4düz,1dola,1DÜZ,1dola,4düz,sola kes,1düz,1dola,2düz,2ters
*8düz,sola kes,1düz,1dola,2düz,2ters*9düz,1dola,2düz
20.sıra:2düz,10ters*2düz,1ters,1dola,3ters,sağa kes,7ters*2düz,1ters,1dola,
3ters,sağa kes,
4ters,1TRES,4ters,sola kes,3ters,1dola,1ters
*2düz,7ters,sola kes,3ters,1dola,1ters*2düz,10ters,2düz
21.sıra:2düz,1dola,10düz,2ters*3düz,1dola,2düz,sağakes,6düz,2ters*3düz,1dola,
2düz,sağakes3düz,1dola,1DÜZ,1dola,
3düz,solakes,2düz,1dola,
3düz,2ters*6düz,solakes,2düz,1dola,3düz,2ters*10düz,1doola,2düz
22.sıra:2düz,11ters*2düz,2ters,1dola,4ters,sağakes,5ters*2düz,2ters,1dola,
4ters,sağakes,3ters,1TERS,3ters,
solakes,4ters,1dola,2ters,*
2düz,5ters,solakes,4ters,1dola*2düz,11ters,2düz
23.sıra:2düz,1dola,11düz,2ters*4düz,1dola,3düz,sağakes,4düz,2ters*4düz,
1dola,3düz,sağakes,2düz,1dola,1DÜZ,1dola,
2düz,solakes,3düz,1dola
4düz,2ters*4düz,solakes,3düz,1dola,4dz,2ters*11düz,1dola,2düz
24.sıra:2düz,12ters,*2düz,3ters,1dola,5ters,sağaes,3ters*2düz,3ters,1dola,
5ters,sağakes,2ters,1TERS,2ters,solakes,
5ters,1dola,3ters,
*2düz,3ters,solakes,5ters,*2düz,12ters,2düz
25.sıra:2düz,1dola,9düz,solakes,1dola,1düz,2ters*10düz,solakes,1dola,1düz,2ters
*5düz,1dola,4düz,solakes,1düz,1dola,1DÜZ,1dola,1düz,sağakes,4düz,1dola,5düz,2ters
*1düz,1dola,sağaes,10düz,2ters*1düa,1dola,sağakes,9düz,1dola,2düz
26.sıra:2düz,9ters,solakes,2ters,1dola*2düz,9ters,solakes,2ters,1dola*2düz,
4ters,1dola,4ters,solakes,
3ters,1TERS,3ters,sağakes,4ters,
1dola,4ters,*2düz,1dola,2ters,sağakes,9ters*2düz,1dola,2ters,sağakes,
ters,2düz
27.sıra:2düz,1dola,8düz,solakes,1düz,1dola,2düz,2ters*8düz,solakes,1düz,
1dola,2düz,2ters
*8düz,solakes,1düz,1dola,2düz,1dola,1DÜZ,1dola,2düz,1dola,1düz,,sağakes,8düz2ters
*2düz,1dola,1düz,sağakes,8düz,2ters*2düz,1dola,1düz,sağakes,8düz,1dola,2düz
28.sıra:2düz,8ters,solakes,3ters,1dola,1ters*2düz,7ters,solakes,3ters,1dola,1ters
*2düz,7ters,solakes,3ters,1dola,1ters,1TERS,1ters,1dola,3ters,sağakes,7ters,
*2düz,1ters,1dola,3ters,
sağakes,7ters,*2düz,1ters,1dola,3ters,sağakes,8ters,2düz
29.sıra:2düz,1dola,7düz,solakes,2düz,1dola,3düz,2ters*6düz,solakes,2düz,
1dola,3düz,2ters
*6düz,solakes,2düz,1dola,4düz,1dola,1DÜZ,1dola,4düz,1dola,2düz,sağakes,6düz,2ters
*3düz,1dola,2düz,sağakes,6düz,2ters*3düz,1dola,2düz,sağakes,7düz,1dola,2düz
30.sıra:2düz,7ters,solakes,4ters,1dola,2ters*2düz,5ters,soalkes,4ters,1dola,7ters
*2düz,5ters,solakes,4ters,1dola,4ters,1TERS,1dola,sağakes,5ters
*2düz,7ters,1dola,4ters,sağakes,5ters*2düz,2ters,1dola,4ters,sağakes,7ters,2düz
31.sıra:2düz,1dola,6düz,solakes,3düz,1dola,4düz,2ters*4düz,solakes,
3düz,1dola,4düz,2ters
*4düz,solakes,3düz,1dola,6düz,1dola,1DÜZ, 1dola,6düz,1dola,3düz,sağakes,
4düz,2ters
*4düz,1dola,3düz,sağakes,4düz,2ters*4düz,1dola,3düz,sağakes,6düz,1dola,2düz
32.sıra:2düz,6ters,solakes,5ters,1dola,3ters*2düz,3ters,solakes,5ters,1dola,3ters
*2düz,3ters,solakes,5ters,1dola,6ters,1TERS,6ters,1dola,5ters,sağakes,3ters,
*2düz,3ters,1dola,5ters,sağakes,3ters* 2düz,3ters,1dola,5ters,sağakes,6ters,2düz
33.sıra:2düz,1dola,sağakes,1dola,sağkes,1dola,sağakes,1dola,solakes,6düz,sağakes,
1dola,1düz,1dola,1düz
*1dola,3lükes,1dola,solakes,6düz,sağakes,1dola,1düz,1dola,1düz*
1dola,3lükes,1dola,solakes,6düz,sağakes,1dola,2düz,1dola,1düz,1dola,
1DÜZ,1dola,1düz,1dola,
2düz,1dola,solakes,6düz,sağakes,1dola,3lükes,1dola,1düz,1dola
*1düz,1dola,solakes,6düz,sağakes,1dola,3lükes,1dola,1düz,1dola*
1düz,1dola,solakes,6düz,sağakes,1dola,sağakes,1dola,sağakes,
1dola,sağakes,1dola,2düz
34.sıra:bütün ilmekler ters 

2 numara büyük şişle ilmekler kapatılacak

159 ilmek olunca kenar ajur kartna geçilecek.


1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,31,33; düz sıralar
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32;ters sıralar

erdirme nasıl yapılıyor, özel bişey kullanılıyor mu? 


yumuşatıcı ile şalı yıkadıktan sonra büyük bir havlunun üzerine
yayıp fazla suyunu çektiriyorsun
sonrada havlu veya battaniye üzerine uclarından iğne ile gerdiriyorsun
simetrik germeye dikkat et canım hatalı yerlerden gerersen
kuruyunca düzgün olmaz
1 gün durunca kuruyunca ütülü gibi oluyor kalıp gibi...
hafif buharlı ütü ilede biraz ütüleyebilrisin senin zevkine kalmış


Yıllar yıllar öncesi hobievimiz de örmüş yeni başlayanlar için harika şifreli koay ve minik bir  şal,minik diyorum herçekten minik yaprak ajurunı brkaç kez daha tekrarlayarak büyütebilirsiniz.www.hobievimiz.com da etkinlikler,miz durdurak bmiyor ilk el atan forum olarak selanik şallat tekrar karşınızdayız.

http://www.hobievimiz.com/salbaktus-etkinlikleri/ginkgo-shoulderette-shawl-t494.0.html

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Çok teşekkür ederim bundan sonra insaallah sizin sayenizde bende şal örmeyi deneyeceğim şiş ve yun onerisinde de bulunursa nız sevinirim.